(0342) 238 3888

info@elifticaret.com.tr

Çevre Politikamız

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve diğer yükümlülüklere uymayı çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize uygulatmayı • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almayı • Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmeyi ve geri kazandırmayı • Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltmayı • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

ara instagram whatsapp